Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Vymáhání dlužného výživného - alimentů

Legitimní právní cestou vymáháme a spravujeme všechny druhy pohledávek a dluhů. Jedná se o komplexní právní proces od zaslání předžalobní výzvy až po podání exekučního návrhu na dlužníka.

K zahájení procesu vymáhání výživného - alimentů nám postačí předložit pravomocný rozsudek soudu.

Všechny náklady na práci advokáta i exekutora uhradí dlužník výživného po úspěšném vymožení pohledávky. Rodič získá vždy celou dlužnou částku.

Úspěšnost vymožení výživného - alimentů je velmi vysoká, neboť výživné má při vedení exekučního řízení vždy přednost před ostatními pohledávkami.

V případě neplacení výživného - alimentů je možné odebrat dlužníkovi řidičský průkaz!

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v aktivní součinnosti se soudním exekutorem.

Vymáhání pohledávek - dluhů

Vymáháme všechny druhy pohledávek a dluhů.

více informací

Vymáhání odstupného a mzdy

více informací

Kontaktujte nás:

mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com