Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Vymáhání odstupného a dlužné mzdy

Legitimní právní cestou vymáháme a spravujeme všechny druhy pohledávek a dluhů. Jedná se o komplexní právní proces od zaslání předžalobní výzvy až po podání exekučního návrhu na dlužníka.

Jedná se zejména o vymáhání dlužného odstupného při ukončení pracovního poměru v zaměstnání, dále o nevyplácení mzdy nebo její části a to i v případě platební neschopnosti (insolvence) zaměstnavatele.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v aktivní součinnosti se soudním exekutorem.

Vymáhání pohledávek - dluhů

Vymáháme a spravujeme všechny druhy pohledávek a dluhů.

více informací

Vymáhání výživného - alimentů

K zahájení procesu vymáhání výživného - alimentů nám postačí předložit pravomocný rozsudek soudu.

více informací

Kontaktujte nás:

mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com