Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský

Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti uplatňujeme při poskytování právního servisu jak obchodním společnostem, tak i jednotlivcům. Advokátní kancelář má sídlo v Praze 1 a v Chomutově.

Řešíme komplexní právní agendu bytových družstev, společenství vlastníků jednotek i jednotlivých vlastníků nemovitostí. Speciálně se naše advokátní kancelář zaměřuje na právní problematiku bytů a nebytových prostor, a to v režimu vlastnictví i nájmu a další související právní vztahy.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství pro firmy i samostatné podnikatele. Advokátní kancelář poskytuje právní podporu také v pracovně právních vztazích.

Poskytované právní služby zahrnují také zastupování před soudy všech stupňů bez nutné osobní účasti klienta.

Advokátní kancelář zajišťuje kvalifikovaný právní servis při prodeji a koupi nemovitostí, bezpečnou advokátní úschovu peněz podpořenou pojistným krytím na zvláštním úschovním účtu u renomované banky.

Právní služby poskytujeme nejen v místě sídla advokátní kanceláře v Praze 1 a pobočky v Chomutově, ale po dohodě také přímo v sídle klienta. Podstatnou část této právní agendy lze vést rovněž formou elektronické - online komunikace.

Kancelář poskytuje právní služby v aktivní součinnosti s notářem, daňovým poradcem a soudním exekutorem.

Při naší práci klademe důraz především na vzájemnou serióznost jednání, vysokou kvalitu a profesionalitu. Právní služby poskytujeme cíleně na potřeby a požadavky každého konkrétního klienta, jen tak lze předejít vzniku možných právních nejistot a komplikací.

sídlo Praha:

Advokátní kancelář
Revoluční 13
110 00  Praha 1
 
tel./fax:
+ 420 224 828 554
mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com
 

pobočka Chomutov:

Advokátní kancelář
Revoluční 48
430 01  Chomutov

Mgr. Vladimír Hyský

zapsán:

  • v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 3671 - jako advokát
  • v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR  - jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv pod ev. č. 16

1990 ukončil studium Právnické fakulty University Karlovy v Praze

1991 PZO Ferromet Praha - podnikový právník

1995 složil advokátní zkoušku a otevřel samostatnou advokátní kancelář