Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Ceník

Cena poskytovaných právních služeb je sjednávána individuálně v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

a) Základní časová odměna

Za poskytované právní služby je standardně účtována smluvní časová odměna se základní sazbou od 1.500,- Kč / 1 hod.

b) Paušální odměna

Odměna je stanovena pevnou částkou za konkrétní případ.

c) Úkonová odměna

Odměna je určena počtem provedených úkonů právní služby dle advokátního tarifu. Zastupování v soudních řízeních o splnění peněžitých povinností je účtováno z tarifní hodnoty pohledávky a náklady jsou v plné výši uplatnitelné vůči žalovanému.

K veškerým částkám se připočítává DPH v zákonné sazbě dle z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

sídlo Praha:

Revoluční 13
110 00 Praha 1
 
Dobrovského 13
170 00  Praha 7

tel.:
+ 420 252 544 164
mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com
 

pobočka Chomutov:

Revoluční 48
430 01 Chomutov

mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com