Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Rodinné právo - rozvod manželství

V rámci rodinného práva poskytujeme komplexní právní služby, jedná se zejména o sporné i nesporné rozvodové řízení a vypořádání společného jmění manželů - SJM.

  • veškeré smluvní úpravy vztahů mezi manžely
  • příprava návrhu předmanželských smluv
  • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů - SJM
  • návrh na rozvod manželství u rozvodů sporných i nesporných (rozvod dohodou)
  • úprava poměrů k nezletilým dětem po dobu rozvodového řízení i po jeho skončení
  • úprava vyživovací povinnosti k nezletilým i zletilým dětem
  • návrh na úpravu (stanovení vyššího) výživného soudem
  • vymáhání dlužného výživného
  • porozvodové majetkové vyrovnání manželů
  • řízení o určení otcovství

Vymáhání výživného - alimentů

Náklady na práci advokáta i exekutora uhradí dlužník.

více informací