Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský

Advokátní kancelář se sídlem v Praze a pobočkou v Chomutově zajišťuje již od roku 1995 účinnou právní pomoc klientům z řad soukromých osob a podnikatelských subjektů ve všech oblastech občanského, obchodního, insolvenčního a rodinného práva. Poskytované právní služby zahrnují zastupování před soudy všech stupňů bez nutné osobní účasti klienta.

Právní služby poskytujeme nejen v místě sídla advokátní kanceláře v Praze 1 a pobočky v Chomutově, ale po dohodě také přímo v sídle klienta. Podstatnou část právní agendy lze vést rovněž formou elektronické - online komunikace. Kancelář poskytuje právní služby v aktivní součinnosti s notářem, daňovým poradcem a soudním exekutorem.

Srozumitelný výklad řešené problematiky klientům, serióznost, odbornost a předem jasná cena - to jsou základní pravidla činnosti kanceláře.

 

Mgr. Vladimír Hyský

zapsán:

  • v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 3671 - jako advokát
  • v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR  - jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv pod ev. č. 16

1990 ukončil studium Právnické fakulty University Karlovy v Praze

1991 PZO Ferromet Praha - podnikový právník

1995 složil advokátní zkoušku a otevřel samostatnou advokátní kancelář

 

sídlo Praha:

Advokátní kancelář
Revoluční 13
110 00  Praha 1
 
Dobrovského 13
170 00  Praha 7
 
tel.:
+ 420 252 544 164
mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com
 
 

pobočka Chomutov:

Advokátní kancelář
Revoluční 48
430 01  Chomutov
 
mobil:
+ 420 602 415 867
e-mail:
akhysky@akhysky.com